Vsypy 2017

 

Vsypy 2017

Budou provedeny vsypy ostatků:

paní Ludmily Hájkové

paní Věry Starečkové

paní Amalie Matelové

paní Věry Svačinové

pana Stanislava Kvapilíka

pana Gegeen Purev Ochir

paní Julie Kelnarové

pana Vladimíra Pospíšila

pana Petra Strnky

pana Josefa Strnky

pana Ladislava Neradila

paní Anny Kopřivové

pana Zdeňka Koláčka

pana Karla Dřevikovského

paní Ireny Mikulčákové

paní Milady Chaloupkové

paní Jarmily Pecháčkové

pana Jana Dlabače

pana Jiřího Kučery